Historie dolu Dukla v Havířově 1907 - 2007

1907 - 2007 - Kaiser Franz Joseph Schacht, Jáma Suchá, Důl Dukla, závod Dukla, Dukla - útlum.

Dominantu každého dolu tvoří těžní věže

Věž nad jámou číslo 1

Věž nad jámou číslo 1

Věž nad jámou číslo 2

Věž nad jámou číslo 2

Věž nad jámou číslo 3

Věž nad jámou číslo 3

Anketa 4

Líbí se mi věž :

číslo 1. (8019)
 

číslo 2. (7938)
 

číslo 3. (7973)
 

žádná (7946)
 

Důl Dukla - video prezentace

Přátele na netu :

Historie města Havířova a obcí před jeho vznikem

OSTRAVACI.CZ

VIKTORMACHA.COM

Hornický klub

Archa projekt - CO kryt na dole Dukla

OstravakMajkl

VCPD ČVUT V PRAZE

Zdař Bůh (stránky o hornictví)

ALBION Group, a.s. - bazény a zastřešení

Piraňa Paintball Ostrava

Ostrava Foto

Ostrava foto

Ostrava foto

klikni zde

Anketa 5

Důl Dukla - výstavba

Důl Dukla - výstavba

Důl Dukla 1907

Důl Dukla 1907

Důl Dukla 1927

Důl Dukla 1927

Důl dukla 1947

Důl dukla 1947

Důl Dukla 1967

Důl Dukla 1967

Důl Dukla 1987

Důl Dukla 1987

Důl Dukla 2007

Důl Dukla 2007

Líbí se mi :

Důl Dukla 1907 (7543)
 

Důl Dukla 1927 (7503)
 

Důl Dukla 1947 (7496)
 

Důl Dukla 1967 (7531)
 

Důl Dukla 1997 (7527)
 

Důl Dukla 2007 (7481)
 

Žádná fotka (7395)
 

Anketa 8

Důl Dukla - jaro

Důl Dukla - jaro

Důl Dukla - léto

Důl Dukla - léto

Důl Dukla - podzim

Důl Dukla - podzim

Důl Dukla - zima

Důl Dukla - zima

Mám rád ? .

Jaro (7322)
 

Léto (7328)
 

Podzim (7275)
 

Zima (7323)
 

Je mi to jedno (7269)
 

Proměny dolu Dukla

Důlní požár na dole Dukla 7.7. 1961 (při požáru v 11. sloji zahynulo 108 havířů)

Hlášení z dispečinku na dole Dukla 7.7. 1961, při důlním požáru.

 1. 17.10 –  Hlášen kouř na 1132/1 revírníkem Urbančíkem

 

 1. 17.15 – Revírník Cimala hlásí požár Ing. Barfusovi – dostává příkaz vyvést své lidi př. 2V na překop 2S

 

 1. 17.30 – vydán příkaz mechanikovi Holeksovi odvést osádku z rubání 826/II a 828/II k jámě na 3. patro

 

 1. 17.30 – Vydán příkaz Ing. Mynářovi evidovat výjezd, který je určen novou jámou +    Beran St.

 

 1. 18.00 – Hlásí revirník Figura, že pod rubáním 828/II, 8 lidí neschopných chůze – v bodě „A“.

 

 1. 18.00 – Povoláná četa ze 2P filtry pod rubání 828/II

 

 1. 18.10. – Upozorněno rubání 626/II, aby se ihned stáhli na pásovku a šibík č. 3 Fárali na 3. patře

 

 1. 18.15. – Příkaz revírníka Dzikovi z rubání 626/II o odvolání lidí, zastavení těžby a odchod na 3. patro.

 

 1. 18.18. – Příkaz stáhnout osádku z 538/II a 536/II – dispečer střelec Holeksa

 

 1. 18.20 – Příkaz pro XII. Sloj III. Západní pole – odvolat osádku a odchod na 3. patro vedoucí Kozel.

 

 1. 18.30 – sjezd čety 4 lidí na 2. patro VII. Sloj – Ing. Martinásek (8ZP, půlmotor a dvojnosítka).

 

 1. 18.30. – S. Octlo doprovodí četu 3. patrem do porubu 826/II a 828/II (k místu A)

 

 1. 18.30 – 2 četa na překop 2S, 2V k zaškolencům k s. Cimalovi – Ing. Horký.

 

 1. 18.30. – S. Dráblík doprovod 2 čety 3S, 3V na 1132/II k starému výsypu.

 

 1. 18.35. – S Bořek profárat rubání 626/II z 3 patra, překontrolovat s revírníkem odchod lidí .

 

 1. 18.40. – Hlášení Ing. Horkého – prošli 1. dveře, viditelnost 1,5 m za 2. dveřmi viditelnost 0, 45 °C.

 

 1. 18.50. – Hlášení Ing. Přivzela – žádá dodání 6. čet. Kouř jde z 1134/II D1 na 1132 směrem k výsypu 1136/II viditelnost 0. Nahoru vyjeli Mokroš, Kamiš, Kovalčik.

 

 1. 18.50. – Hlášení instruktora Tichého – pracoval na třídě 1132/II u čištění. (1133/II D1) hoří přesyp, oheň velkého rozsahu, viditelnost 0, větry obraceny dolů.

 

 1. 19.00 – Hlášení – teplota 50 – 60 °C, oheň vyvolává hluk jako ventilátor, kouř se tlačí dolů, kouř je až na 2 patře, stav methanu 5,5%. Oheň přerušil vodní potrubí.

 

 1. 19.03. – Ožanka spustil merkaptan do dolu.

 

 1. 19.03. – Osádka z 1134/II – šibík, zjistil dým, který se šířil z 1134/II D, z počátku zápach po spálené gumě – pak hustý kouř – opustili pracoviště. Hlásil Dzik Adolf.

 

 1. 19.15. -  Hlášení . poslat lékaře na 2.patro – Ing. Horký přiotrávený a četař Glomb.

 

 1.  19.15. –AS. Sztefek šel pro lidi do přípravy porubů B 35/II

 

 1. 19.20. – Hlášení z rubání 536/II – všichni vyjeli – soudruh Velčovský.

 

 1. 19.25. – Hlášení osádka 626/II  vyfárala – Dřevon K. 3667, Klanistý St. 3560.

 

 1. 19.32. – Hlásí Ing. Marťinásek – Ing. Horký vytažen – probral se z bezvědomí a po 10 minutách vytažen Glomb – oživuje se. Na 2V viditelnost 0, aparáty plné dehtu, kouř se tlačí až k ligafonu – přemístěna základna.

 

 1. 19.45. – Hlásí Kaňa D., že učni z 326/II jsou vyvedeni z dolů.

 

 1. 19.55. – Četař Moučka, žádá dopravit hadice lokomotivou na 1132/II.

 

 1. 20.00 – Příkaz s. Vojnarovi L. fárat do VIII. Sloje – provést zkrat větru z 722/II na 1 patro.

 

 

Žádné komentáře